Briny's Tools

A Hard Rains A Gonna Fall

Tolvtimmars skift

Nu har den dagen kommit som bara kommer en gång varje år och det är den längsta dagen på hela året och alltså kommer det inatt, den kortaste natten på hela året med. Ja det blir ju en naturlig följd av att det bara är tjugofyra timmar per dygn, och även om vissa, till exempel vissa arbetsgivare, skulle vilja att man arbetade längre och därför skulle vilja få dygnen att innehålla flera timmar. Vissa arbetar ju i tolvtimmars skift, och då kan man ju inte få den vila som man behöver och detär faktiskt inte alls så bra. Men om man bara jobbar tre sådana skift i veckan, så kan det ju gå an kanske. Jag har i alla fall inte provat